Dansk Aktionærforening

Afdeling Stock Pick er i alle årene 2014-18 kåret som bedste danske investeringsforening i kategorien ”Aktier Høj Risiko”.

Aktionærforeningens udvælgelseskriterier er en kombination af afkastresultater over 1, 3 og 5 år, risiko udtrykt ved standardafvigelsen og omkostningerne. I begrundelsen i 2018 hedder det, at det årlige afkast har været i særklasse de sidste 5 år. Fonden har desuden de laveste årlige omkostninger blandt fondene i top 5.

Morningstar

Afdeling Stock Pick har i 2016 og 2017 vundet prisen som bedste investeringsforening med danske aktier som investeringsunivers.

Lipper Fund Awards – Thomson Reuters

Afdeling Stock Pick har i hvert af årene 2015-17 modtaget prisen som bedste investeringsafdeling med danske aktier som investeringsunivers over de seneste 3 henholdsvis 5 år.

Dansk Aktieanalyse

Fundamental Invests investeringsrådgiver Michael Voss blev i 2014 tildelt titlen som årets porteføljemanager af Dansk Aktie Analyse A/S.

I begrundelsen hedder det, at Michael Voss’ ildhu og dedikerede arbejde har skabt værdi for investorerne, både hans egne, men også mange andre investorer.