Som medejere af en virksomhed opfatter vi det som en selvfølge, at vi også har retten til medbestemmelse. Som hovedregel investerer vi i veldrevne virksomheder, hvor vi ser et interessant potentiale og hvor ledelse og bestyrelse udfører et upåklageligt arbejde til gavn for aktionærerne.

Men det hænder, at det er vor opfattelse, at der er helt overordnede forhold i en virksomhed, der bør ændres. I disse situationer indleder vi en dialog med virksomheden, hvor vi både direkte, samt gennem vort kontaktnet, henleder opmærksomheden på de ændringer med hensyn til kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål, som vi anser for hensigtsmæssige.

Der vil naturligvis kun være tale om helt overordnede forhold, som ikke omfatter den daglige drift af virksomheden. Såfremt vi ikke herigennem opnår en forståelse med det selskab, som vi er medejere af, er en sidste mulighed at optage problemstillingen på selskabets generalforsamling. Hvor de fleste ville vige tilbage fra at tage dette skridt, da det både er tid – og ressourcekrævende, har vi helt fra selskabets start (f.eks i Højgaard Holding og FLS Industries) valgt at gøre dette. Dette har vist sig at være til stor gavn for selskabets aktionærer, og vi har efterfølgende haft et udmærket forhold til selskabernes ledelse.

Således foretog Højgård Holding et fuldstændigt strategiskift efter vor indsats på selskabets generalforsamling i 2001, hvilket medførte en stor kursstigning på selskabets aktier.

Ligeså positiv har effekten været for FLS`s aktionærer, efter at Michael Voss som repræsentant for Dansk Aktionærforening på selskabets generalforsamling i 2004 gik skarpt i rette med selskabets dengang utilfredsstillende informationspolitik.

Men i de senere år har også selskaber som Alm. Brand, RTX og Bavarian Nordic har virksomhedernes bestyrelser haft “fornøjelsen” af at måtte krydse klinger med en velforberedt Michael Voss på selskabernes generalforsamlinger.