Afdeling Stock Pick investerer fortrinsvis sine midler i aktier optaget til handel på Nasdaq Copenhagen, men også aktier noteret på andre skandinaviske børser kan komme på tale.

 

Se på mobil >>

STOCK PICK I

 

Se på mobil >>

 

Stock Pick II Akkumulerende