Investeringsunivers

Investeringsunivers

Fundamental Fondsmæglerselskab A/S investeringsunivers er danske aktier.
Vort særlige fokusområde er small – og midcapsegmentet, men vi er naturligvis også konstant på jagt efter vindere blandt C25-selskaberne.

Vi har valgt at fokusere på et begrænset investeringsunivers ud fra en ambition om at være de bedste på vores område.

Det er vor mangeårige erfaring, at det ikke er nødvendigt med en meget bredt sammensat portefølje for at opnå et tilfredsstillende afkast. Tværtimod er det vor holdning, at det er vigtigere at følge et færre antal selskaber meget tæt, og derigennem opnå en dyb indsigt i de virksomheder, vi investerer i.

Vi har en investeringsfilosofi og investeringsmetodik, som medfører, at investeringsbeslutningerne til enhver tid fremstår som logiske og kvalificerede, og som en af de få uafhængige porteføljeforvaltere er vi ikke en del af en stor organisation, hvor politiske hensyn udelukker de nærgående spørgsmål eller sløver de skarpe konklusioner.

Hvorfor danske aktier?

Fordi det er af afgørende betydning for vor investeringsbeslutning at:

  • Vi kan vurdere ledelsens kvalitet gennem personlige møder og kende deres trackrecord.
  • Vi har mulighed for at læse, forstå og gennemskue selskabets regnskab for at afdække ethvert potentiale og enhver risiko.
  • Vi har mulighed for sparring med de analytikere hos vore samarbejdspartnere blandt banker og børsmæglere, som er særlig kompetente i deres viden om det enkelte selskab.

Disse muligheder anser vi for begrænsede med udenlandske selskaber, og vi anser det for risikoforøgende i stedet for risikoformindskende at sprede sine investeringer på områder og markeder, hvor man ikke har mulighed for en dyb indsigt og en tæt og hurtig opfølgning.