Om Fundamental

Fundamental Fondsmæglerselskab A/S er et af Danmarks ældste fondsmæglerselskaber, og blev etableret af Michael Voss i 1992.

Virksomheden har gennem en længere årrække været blandt Danmarks ledende aktører inden for danske small – og midcap aktier, hvilket vil sige mindre og mellemstore virksomheder med en markedsværdi under 7,5 mia. kr., men investerer naturligvis også i danske large-cap selskaber.

Historik

Fundamental Fondsmæglerselskab A/S, som indtil fondsmæglerloven i 1996 hed Fundamental Invest, blev stiftet i 1992 af Michael Voss. Idégrundlaget bag selskabet var at etablere et uafhængigt formueforvaltningsselskab, hvor forretningsgrundlaget var porteføljemanagement af private og institutionelle kunders midler.

Investeringsuniverset blev fastlagt til at være danske aktier med sælig fokus på small- og midcap segmentet, hvor selskabet med årene er blevet blandt de væsentlige aktører på det danske aktiemarked. Fundamental Fondsmæglerselskab A/S fokuserer på positive absolutte afkast fremfor benchmark-investering.

Kundeunderlaget i Fundamental Fondsmæglerselskab A/S blev markant forøget i midten af 1990´erne, hvor Michael Voss i årene 1995-1996 tre gange i træk blev blandt de 2 bedste i landsdækkende aktiespil med 20-30.000 deltagere.

Det var vort håb, at vi i forbindelse med at vi overtog rådgiverrollen for Investeringsforeningen Fundamental Invest primo 2011 ville kunne synliggøre de resultater, som en skarp fokusering og en stor arbejdsindsats kan medføre. Dette er indtil videre gået over al forventning.

Fundamental Fondsmæglerselskab A/S har fra selskabets start været en usædvanlig lean virksomhed (før begrebet fik navn), hvorfor en lang række administrative opgaver allerede ved selskabets etablering blev outsourcet. Ligeledes er selskabet organiseret således, at en stor del af det såvel meget vigtige som arbejdstunge analysearbejde udføres af analytikere hos vore samarbejdspartnere blandt banker og børsmæglere.