Fundamental fokuserer på virksomhedernes:

Substansværdi
Indtjeningsevne
Ledelseskvalitet
Fokuseringsevne og forretningsmodel
Vækstpotentiale
Take-over potentiale

Traditionelle nøgletal og ovenstående værdibegreber, som ikke er dikteret af tilfældige modeluner og lemmingeffekter.

Vi prioriterer således helt basale nøgletal som kurs/indre værdi og price earning fremfor sindrige DCF-modeller, som i deres natur har indbygget en for os uacceptabel grad af tilfældighed, da de forudsætter at analytikeren har en kvalificeret mulighed for at forudsige virksomhedens udvikling, samt variable parametre såsom valutakurser og renteudvikling i måske 10 år frem.