Fundamental Fondsmæglerselskab A/S investeringsmetodik er en kombination af valueinvestering og stock-picking.

 

Det er vor erfaring, at mulighederne for outperformance i et bearmarked er tæt knyttet til investering i valueaktier kombineret med en begrænset del stock-picking i vækstaktier, medens det i et bullmarked giver et højere afkast at ændre vægtningen fra valueaktier mod stock-picking i vækstaktier.

 

Derfor er det vigtigt at have en overordnet holdning til markedstrends og sammensætte porteføljen under hensyn hertil. Vurderingen heraf er af mere makroøkonomisk karakter, hvor faktorer som konjunkturbevægelser, samt valuta- og renteudsving vejer tungt.

“The trend is your friend” har gennem historien vist sig umådelig holdbar, og som investor er opgaven såvel at erkende, når markedet har en fast trend, samt at se eller fornemme trendvendingen hurtigst muligt.